מבוא

 1. עומר לייבנזון (מס' עוסק 318674264) הוא בעליו החוקיים של האתר לייבזון הנמצא בכתובת: https://leibzon.co.il/ עומר לייבנזון מציע באתר זה שירותי קידום אתרים וכתיבת תוכן. (להלן: "עומר" ו/או "לייבזון דיגיטל" ו/או "בעל האתר" ו/או "בית העסק").

   ההתקשרות עם הלקוחות והלקוחות הפוטנציאליים, נעשית באמצעות רשת האינטרנט ו/או בבית העסק ו/או טלפונית, לפי שיקול דעת בית העסק. 

 1. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 1. בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים.
 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה באתר ע"י המבקרים (להלן: "המשתמש" ו/או "לקוח") לרבות רכישת השירות ו/או סימון ו/או התכתבות עם בית העסק. המשתמש מאשר כי קרא והבין את הכתוב בתקנון ו/או על ידי הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או כל מדיה אחרת לרבות חתימה פיזית או דיגיטלית על ההסכם ו/או אישור טלפוני בעל פה ובכך הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעה בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא המנע משימוש בשירותים של עומר ו/או באתר.
 1. נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם ביום שימוש הלקוח במערכת. עומר ממליץ למשתמשים לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
 1. המשתמש מצהיר כי הוא פועל על פי חוק ובפרט לפני דיני מדינת ישראל ומודע למצבו המשפטי ואינו עובר אף דין וזאת לאחר בדיקה למצבו המשפטי. לעומר לא תהיה כל אחריות בגין משתמש שעבר על הדין.

הגדרות

סמכות שיפוט ותחולת הדין

 1. על השימוש באתר ובכל הנוגע לתקנון יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. בכל מחלוקת הערכאה המשפטית תהיה סמכות ייחודית לבתי המשפט בתל-אביב-יפו.

רכישה בבית העסק

 1. ישנה אפשרות לרכוש שירותים או מוצרים בבית העסק על פי זמינות המוצר והשירות המוצעים באתר.

רכישה בהעברה בנקאית

 1. בית העסק יאפשר ביצוע הזמנת השירות באמצעות העברה בנקאית. יש להתנהל עפ"י ההנחיות המופיעות באתר לשם ביצוע ההעברה.
 1. מועד מתן אישור רשמי כתוב על ידי עומר הוא המועד הקובע לאישור קבלת התשלום. בעת אישור קבלת התשלום יחל העסק בהליך ההכנה לשילוח המוצר ו\או בתהליך ההכנה למתן השרות.
 1. בעל העסק יעשה מאמצים סבירים לזהות את העברת התשלום, ככל שלא נשלחת הודעה מתאימה כעבור זמן סביר. על המשתמש ליצור קשר עם בית העסק באמצעות פרטי הקשר באתר וזאת לצורך בירור נוסף.

שימוש לרעה וחסימת פעילות משתמש

המשתמש מצהיר כי לא ישתמש לרעה באתר ולא בדרכים הבאות:

 1. לא ישתמש באתר או בחלקו בצורה לא חוקית ו/או למטרות לא חוקיות.
 1. שימוש באתר בצורה שיכולה לפגוע בפעילות האתר ומטרותיה.
 1. ניסיון לחדור לאזור אישי, מוצפן, רגיש של האתר ו/או להוות בפעילות באתר סכנה ליתר המשתמשים ו/או למערכת האתר.
 1. פניה מרובה בבקשות באתר.
 1. לסחור ו/או למכור בכל דרך שהיא שירות שמציע האתר ללא אישור האתר.
 1. אינך רשאי להעתיק, להדפיס, לשמור או בכל דרך אחרת לנצל את המידע שבאתר או מסד הנתונים שלו בין היתר באמצעות סקרפינג (scarping), דאטה מיינינג (data mining), הארווסטינג (harvesting), סקרין סקרפינג (screen scraping), reverse engineering איסוף ו/או אגרגציה באף צורה, אינדקסינג, שימוש ברובוט, ספיידר או כל כלי אוטומטי וטכניקות שונות על האתר ומסדיה ו/או כל מתחם ששייך ו/או קשור לבית העסק.
 1. במידה והאתר יזהה פעילות חשודה למדיניות האתר ו/או המהווה סכנה למשתמשים אחרים ו/או מפרה כל דין ו/או פרסום, לבית העסק נשמרת הזכות הבלעדית לבצע כל פעולה על חשבונך לצורך כך.
 1. לבית העסק נשמרת הזכות בהפרה שלעיל לסגור, להגביל או למחוק את חשבונך ללא התראה מוקדמת. המידע יישמר ככל הניתן ויתאפשר למשתמש לפנות להנהלת האתר לברר את הנושא.
 1. השימוש באתר הינו בהתאם לתנאי שימוש אלו.
 1. בית העסק רשאי למנוע כל פעולה באתר במידה ותמצא כי פעילות זו נעשית שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או לתנאי ההזמנה. ככל וקיימת פעילות כזו ו/או שמפרה זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי המודעה הנ"ל מפרה את זכויותיו ו/או מפרה דין אחר.
 1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לא לאשר פעילות שאינה ראויה ו/או אינה עומדת בסטנדרטים של האתר ו/או שאסורה על פי חוקי מדינת ישראל.

הגבלת אחריות

 1. האתר ובפרט המידע, הממשק, היכולות הטכנולוגיות שהאתר מציע כגון יצירת קשר, התכתבות, העברת נתונים, התכנים והשירותים המתאפשרים בשימוש באתר, מוגשים לך במתכונת AS IS בית העסק על מנהליה, בעלי השליטה ומי מטעמה לא יישאו בכל אחריות להתאמתם כתוצאה מהשימוש באתר – נזק עקיף או ישיר כלפיך ו/או כלפי צד שלישי ו/או צד רביעי. על כן, לא תקום ללקוח אף טענה ו/או דרישה ו/או פיצוי כלשהו בגין השימוש באתר. השימוש באתר באחריות המשתמש בלבד.
 1. בית העסק לא יישא בכל אחריות לנזק ו/או אובדן ו/או חסרון כיס ו/או עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שיגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי האתר.
 1. המשתמש מצהיר כי הוא פועל באופן חוקי לפי דיני מדינת ישראל וכי אינו משתמש לרעה במערכת המוצעת על ידי בעל האתר. הוא מצהיר כי הוא פוטר את בעל האתר מכל אחריות ו/או האשמה כלפי האתר כתוצאה מהשימוש באתר.
 1. כל התוכן המופיע באתר לרבות סרטונים, מדריכים, מאמרים, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים ו/או של האתר ו/או הפניות לכתבות, לינקים וכיוצא בזה (להלן: "המידע"), הם המלצה בלבד ואין להסתמך עליהם ו/או על סמך המידע לקבל החלטה. אין בפרסום המידע באתר ושימוש בו על ידי המשתמש בכדי לחייב את בעל העסק ו/או להטיל עליו אחריות כלשהי וזאת בקשר לפעולות המשתמשים בהסתמך על המידע המפורסם באתר. ככל שיש אחריות כלשהי תקום היא על הכותב עצמו אם בכלל, וזה בהתאם להקשר ולנסיבות. כאמור עומר לא יישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, נזק, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל סוג אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על המידע באתר.
 1. בית העסק עושה את מרב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.
 1. בעל האתר לא יישא באחריות לגבי דיוק התוכן באתר ומחוצה לו. אין להסתמך על תוכן האתר, בפרט על הציטוטים באופן אבסולוטי ויש לבדוק ולהיוועץ עם מומחים על פי הצורך.
 1. הנך אחראי בלעדי על השימוש באתר ועל אחריותך הבלעדית השימוש בו. גם בגין נזק ישיר ו/או עקיף שמתרחש לך.
 1. ייתכן שמעת לעת באזורים שונים באתר יופיעו פרסומות שונות. על המשתמשים לקרוא את פירוט ותנאי העסקה טרם השימוש בשירות.
 1. ככל שחשבונכם נסגר, נמחק , נחסם אין האתר אחראי על התוצאות ו/או ההשלכות הכרוכות בכך. הנכם לוקחים את האחריות עליכם בנושא ולא תהיה לכם כל דרישה ו/או תביעה הן לא לנזק ישיר ולא לנזק עקיף.
 1. השירות ניתן AS IS – אין בעל האתר אחראי במפורש או במשתמע עד לרמת הדין המותרת לרבות בנושא סחירות, כשירות למטרה מסוימת.
 1. עומר לא מתחיית כי שירותיו יהיו נטולי הפרעות ו/או תקלות ו/או וירוסים ו/או הפרעות אחרות. הנך מצהיר כי אתה מסכים כי השימוש בשירות על אחריותך בלבד. עומר לא יישא בנזקים שייגרמו כתוצאה או משימוש באתר הן שבאחריותו והן שלא.

אבטחת מידע, סודיות המידע ומדיניות הפרטיות

 1. עליך לשמור על הסיסמא שלך ולא להעבירה הלאה.
 1. יש להשמע להוראות המערכת בנושא בחירת הסיסמה במידה וישנה כזאת. שימוש בסיסמה לא מוצפנת דיה יכול ותגרור חסימה משימוש בחשבון.
 1. הנך מצהיר כי אתה מסכים לעומר להעביר את פרטיך לצד שלישי לצורך טיפול בבעיות אבטחה ו\או בבעיות טכניות ככל שישנן הקשורות לחשבון שלך.
 1. עומר יעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למוסרם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות בית העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי עומר ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עומר מכל מין וסוג שהוא.
 1. לאחר פנייתך לבית העסק, דרך אתר של עומר בכדי לצרוך את שירותי עומר ו/או מוצריו, הנך מאשר לבית העסק להשתמש בפרטי המשתמש למשלוח פרטים אודות שירותים נוספים של בית העסק בדואר אלקטרוני (חומר שיווקי).
 1. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי בעל העסק אוסף מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיו באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות ועסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש ו\או לבצע פניה חוזרת לאותם משתמשים דרך הרשתות החברתיות כגון: פייסבוק, אניסטגרם וכדומה.
 1. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלו מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
 1. בית העסק מצפין את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה: שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני ו/או בהתאם לתקן הבינלאומי PCI DSS- תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים (שירות של צד ג').

תוכן האתר

 1. אין לעומר כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן על ידי המשתמשים ו/או לפרסומים

המוזנים על ידי המשתמשים ו/או צדדים שלישיים, לרבות כאלו הכוללים פגיעה, השמצה, דיבה וכדומה.

 1. עומר אינו אחראי לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן האתר.
 1. בשום נסיבות בעל העסק לא יהיה אחראי וכן לא יחוייב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות המשתמש על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידיו והינם באחריות המשתמש בלבד. לרבות מאמרים, סרטוני הדרכה, וידיאו, טיפים, ציטוטי ועוד.
 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על משתמשי האתר להקפיד על שיגור ו/או פרסום תכנים

נאותים וחוקיים, שאינם מפרי זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ומדוייקים בנכונותם.

 1. כמו כן, על המשתמשים להמנע מפרסומים פוגעניים, משמיצים, מכפישים ו/או שיש בהם

הוצאת דיבה. על המשתמשים נאסר לפרסם כל תוכן שקרי, מטעה או מסולף.

מבלי לגרוע מן האמור, עומר שומר לעצמו את הזכות להפסיק מנוי של משתמש או למנוע ביצוע עסקה ממשתמש אשר פרסם תוכן פוגעני ו/או שקרי ו/או בלתי חוקי/ מפר זכויות יוצרים ו/או מסולף כנזכר לעיל ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על דרך של מחיקת החשבון וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לעומר, זאת ללא התראה מראש ונתון לשיקול דעתו הבלעדי של עומר, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עומר במקרה כזה.

 לינקים לאתרים חיצוניים

 1. עומר אינו אחראי באף דרך שהיא לשירותי צד שלישי ובין היתר לתוכן באתר המפנה לאתרי צד שלישי. שימוש בתוכן זה ייעשה על אחריות המשתמש בלבד.

תנאים לביצוע השירות

 1. לעומר תנאים שלא תלויים בה, כגון אישור חברת האשראי, אישור על ההעברה הבנקאית, ועוד. התנאים יכולים שישתנו מעת לעת. כדאי להיכנס ולהתעדכן. הוראות האתר יגברו על תקנון זה.

 

יצירת קשר

 1. ניתן ליצור קשר עם עומר בפרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

 

קניין רוחני

 1. כל הקניין הרוחני לרבות תוכן, סימני מסחר, עיצוב, כותרות, לוגו, פטנטים וסודות מסחריים שייכים לעומר. בין אם רשומים ובין אם לאו. ההגנה חלה לרבות אך לא רק על חווית המשתמש, עיצוב, תוכן, קוד, תהליכים, טכנולוגיה ועוד.
 1. אין לך רשות להשתמש בקניין של עומר אלא בהסכמה בכתב מראש מעומר. לרבות העתקה, שינוי, לאמץ, לתרגם, הנדוס לאחור, שימוש מסחרי או פרטי על כל חלק בקניין של עומר ו/או הפרה של כל צד זכויות צד שלישי לרבות לפי מדיניות הפרטיות. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

גילוי נאות

 1. עומר ו/או צדדים שלישיים אינה אחראית באף נסיבות שהם לשימוש ולהשלכות שעולות מהשימוש באתר. עומר אינו נושאת באחריות באף נזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי ו/או תוצאתי ו/או תאונתי ו/או כל נזק אחר שמתרחש בין היתר כתוצאה או שקשור עם הגישה, השימוש, אי השימוש של האתר לרבות אך לא רק – התקפת סייבר, האקינג, ניצול לרעה של צד שלישי ו/או פריצה. האתר מסופק as-is או as-available ללא אחריות מאף סוג. אין אחריות שהאתר יעבוד ללא תקלות מאף סוג.
 1. הנך מסכים ולוקח אחריות מלאה, בלעדית על השימוש באתר. הסיכונים בשימוש באתר הם על המשתמש בלבד. האחריות שלך היא לפעול בהתאם לכל דין באזורך.
 1. התרופה היחידה שתוכל לקבל במסגרת ההתקשרות היא לשיקול דעת עומר בלבד והיא תתמצא בתיקון האתר ובמידה ונמצא צורך לעשות כן על ידו.

 שיפוי

 1. ככל שייגרם לעומר נזק ו/או יקומו טענות כנגד עומר בשל פעילות הלקוח לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות הלקוח על פי תקנון זה או הפרת הוראות כל דין, לרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני, הלקוח מתחייב לשפות את עומר בגין הנזק שייגרמו לעומר ו/או למי מטעמה, וזאת לרבות כל טענה או תביעה של צד ג', בישראל או מחוץ לישראל, הוצאות משפטיות במלואן כגון שכ"ט עו"ד, אגרות ועוד.

סעיפים נוספים, הבהרות וכללי     

 1. עומר שומר לעצמו את הזכות לבצע חקירה ולזהות פעילות חשודה של משתמשים (וכל משתמש אחר) באתר אשר כולל איסוף מידע נוסף ממשתמש שחשוד שהפר תנאי השימוש ומבצע פעילות בניגוד למדיניות האתר.

 

השאירו פרטים ואנחנו כבר נדאג לשאר: